Årsmøte 2021 - tirsdag 23. mars kl. 18:30 - møte format og eventuell sted blir annonsert senere

Postet av Risør Seilforening den 18. Feb 2021

Styret i Risør seilforening innkaller til årsmøte tirsdag 23. mars kl 18:30.
Møte formatet og eventuell sted blir annonsert senere.  

I henhold til våre lover må forslag som skal behandles på årsmøtet være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Frist forslag saker til årsmøtet er tirsdag 9. mars.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.  Sakliste og dokumenter blir å finne på denne side senest 16. mars

Se ellers Lov for Risør seilforening:
"Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet."


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.