Retningslinjer for gjennomføring av Seilforenings aktiviteter frem til 14 juni 2020

Postet av Risør Seilforening den 13. Mai 2020

Nye retningslinjer fra Norge Seilforbund som kom 12.5.2020 åpner for at mange av RSF lokale arrangementer kan gjennomføres.

Seilskolen er i gang med noen av sine aktiviteter og det gjennomføres dugnad på brygge anlegg og fortøyninger på Finnøya.

Vi starter regatta sesongen med oppvarming seilas Cupido cup lørdag 16. mai kl 1400.
Serie start er påfølgende fredag til vanlig tid. Sjekk terminlisten.

Alt skjer med fokus på god smittevern i tråd med de nasjonale hoved prinsippene og retningslinjer fra Norges Seilforbund.

Smittevernveiledning for seiling 

Norges Seilforbund kom 12.05.2020 med en oppdatert smittevernveiledning for seiling som skal benyttes av landets seilforeninger og klasseklubber, gjelder til og med 14.06.2020.

Veiledningen bygger på idrettens generelle veileder «Smittevern for idrett» som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. De tre generelle hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Hele Norges Seilforbundets veileder finner dere på https://www.norgesseilforbund.org/

Risør seilforening (RSF) er ansvarlig for at god smittevern følges i vårt arbeid som arrangør enten det er trening, regatta eller seilskole. Alle klubber må utnevne en smittevernansvarlig og Ståle Sjaavaag, RSF nestleder, ha tatt på seg rollen. Følgende retningslinjer gjelder spesiell for Risør:

Kastellet
Hovedprinsippene gjelder alltid. Den som har startansvaret henter ut utstyret fra lager og setter dette klart. Skal man ha en hjelper så plasser utstyret slik at man kan ha en meters avstand. Tørk av start boks med spritservietter som ligger i kassen. Legg alt tilbake på lageret.

12.5 brygga
Vis hensyn ved rigging av båt og ved klargjøring til seilas. Møt i god tid slik at det er rom for å holde avstand.

Seilskolen
Servicebygget er stengt, jenter gis mulighet for å skifte inne i huset, men vi anbefaler at man stiller ferdig skiftet. Hold avstand. Bruk tildelt båt. Vask båten etter seiling.

Utdrag fra NSF smittevern veiledning DELTAGELSE I ARRANGEMENTER

 1. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, singlehanded-seiling i kjølbåter og klasser for personer fra samme husstand. I tillegg kan lokale kvelds arrangementer med opptil 3 personer i kjøl båt arrangeres. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
 2. Regattaer kan arrangeres for inntil 50 personer.

DELTAGELSE PÅ TRENING

 1. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for tomannsjoller og for inntil tre personer i alle typer kjølbåter – under forutsetning av at seilerne i disse båtene klarer å overholde 1-meters regelen mellom alle om bord.
 2. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer. Er det flere enn 20 seilere som skal trene, skal det på forhånd være avtalt en oppdeling i flere treningsgrupper.

Styret


0 Kommentar

Endringer i seilingsbestemmelsene

Postet av Risør Seilforening den 29. Apr 2020

Regattakomiteen har vedtatt noen endringer i RSFs seilingsbestemmelser. Den viktigste endringen finner dere under punkt 12 om poengberegning, der antall tellende seilaser i vår- og høstserie er endret fra 3 til 4. Punkt 13 om premiering er også endret. Det  stilles ikke lenger noe minimums krav til antall startende båter for premiering.

Seilingsbestemmelsene kan leses her


0 Kommentar

Terminliste og Korona

Postet av Risør Seilforening den 29. Apr 2020

Påsken er over og vi har hatt en lang periode med flott vær. Flere og flere båter kommer på vannet og aktiviteten i 12.5 hallen øker i takt med at termin start nærmer seg. 

Første seilas på terminlista er Cupido cup lørdagen 16. mai, som en oppvarming til Vårserien og 70 års feiringen av Lyngør rundt. I disse Korona-tider er vi derfor spente på hvordan dette kan gjennomføres.

Styret og regatta komiteen har hatt møte og diskutert nasjonale retningslinjer for idrett og seiling. Vi har i tillegg hatt dialog med vår smittevernlege. Styret og regattakomiteen er enige om at vi følger de anbefalinger som idrettsforbundet og seilforbundet kommer med. Disse er igjen tuftet på nasjonale føringer. Retningslinjene blir som kjent oppdatert etterhvert som situasjonen i Norge endrer seg, og man får mer kunnskap om Korona-viruset.

Seilforbundets gjeldende regler er:

 1. Seiling med en-manns joller, seilbrett og solo seiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel). Alternativ kan også rigging utføres av en person fra klubben som rigger alle båter med hansker.
 3. Benytter trener felles RIB/sikrings båt, skal den såpe legges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubb eide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikrings båt.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 1. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

Regattakomiteen vil følge nøye med hvilke råd som kommer de nærmeste ukene, og ta de avgjørelsene som må tas i forhold til avlysning eller gjennomføring for å møte nasjonale anbefalinger.

Foreløpig betyr dette at vi avlyser starterkurset som står på terminlisten onsdag 13. mai.

Videre endringer vil bli opplyst på RSF sine nettsider. 


0 Kommentar

Rapport: Junior VM i 49er, 49erFX og Nacra17 – Risør 1.-7. juli 2019

Postet av Risør Seilforening den 23. Feb 2020

Junior VM i Risør ble en stor suksess

Den første uka i juli var sørlandsperlen Risør omgjort til en seilerlandsby. Torvet og gatene langs strandpromenaden var hovedarena på land, som var fylt med 99 båter og 198 unge lovende seilere fra hele verden med følge av 42 trenere og annet støtteapparat. 26 nasjoner var representert i det som var et av de største idrettsarrangementet på hele Sørlandet i 2019,  og den største internasjonale seilregatta i Norge i 2019.

Den daglige sjøsettingene ble foretatt fra 3 større provisoriske ramper rundt havnebassenget i sentrum.  

Risørs innbyggere, sommergjester og turister kunne ikke unngå å få med seg festivitasen og stemningen som seilerne, støtteapparat og de 100 frivillige skapte både på land og til vanns. Byen - fylt opp med seiljoller - var preget av en unik atmosfære, skapt av seilere med alle ulike språk som preget bylivet en hel uke.  

Åpningsseremoni

Mesterskapet ble innledet med en storslått åpningsseremoni, der Risør musikkorps ledet an et stort opptog sammen med alle seilerne og funksjonærer i beste 17.mai-stil. Bunadskledde funksjonærer og innbyggere bidro til å s© martina orsinikape en fantastisk ramme med norske flagg, fanfare, taler på torget av både ordfører, styreformann i KNS og RSF, Norges Seilforbund og klasseklubbledere, seil-Norge knapt har sett maken til.

Vi fikk vist frem Norsk kystkultur der både Colin Archer-skøyta, Risør II og Kanonjolla var del av både åpning og avslutningsseremonien. Flere av seilerne ble også invitert til å ro kanonjolla under åpningsseremonien.


Seilasene

Det var seiling på høyt sportslig nivå gjennom hele mesterskapet i alle tre OL-klassebåtene. Gjennomføringen av seilasene gikk smertefritt.  Det var til tider skiftende og svært friske forhold som satte både deltaker og banemannskapet på prøve, men takket være solid innsats og gode forberedelser ble programmet perfekt gjennomført. Det var også relativt få omstarter, noe som også bidro til effektiv avvikling.

© martina orsini

For 49FX og Nacra var det 15 seilaser, for 49er var det hhv 14 for gull feltet og 13 for sølv feltet. Totalt 57 seilaser ble gjennomført. Årsaken til at 49er fikk færre seilaser skyldes kraftige tordenvær en dag hvor kun to av tre planlagte seilaser ble gjennomført. Med unntak av dette gikk alt etter programmet. Tre av seilasene for Nacra17 klassen gikk på byfjorden, tre for 49FX på Østerfjorden - resten gikk på banene utenfor Stangholmen.

Det ble utarbeidet en egen sikkerhetsplan for aktivitetene på vannet. Sikkerheten ble ivaretatt av sikkerhetssjefen og to leger som var tilstede på vannet til enhver tid under konkurransen.   

Sosialt

Hver dag etter endt seilas fikk alle seilere, trenere og funksjonærer servert et varmt måltid – aftersail snack. Det ble også servert frokost til alle frivillige og mulighet for å smøre matpakke hver morgen.  Frokosten ble et sosialt møte punkt med planlegging av dagens seilaser, oppgaver og eventuelt utfordringer.

Under åpningsseremonien ble det servert «VM-kake» til alle fremmøtte. Seilere og funksjonærer fikk også servert pizza.  

Det ble også invitert til BBQ-fest på Risør Seilforenings anlegg på Finnøya. Festen var vellykket og populær blant alle seilerne, trenere og funksjonærer.

© martina orsini

All mat til både BBQ-fest og frokost ble handlet inn og tilberedt av et frivilligteam for å holde kostnadene nede. Alle internasjonale og tilreisende funksjonærer ble bespist med tre måltider hver dag.

Under avslutningsseremonien ble det grillet burgere og pølser til alle seilerne og funksjonærer.

Representanter fra Aust-Agder Fylkeskommune, Risør Kommune og hovedsponsorene ble også invitert på båttur for å oppleve regattaen på nært hold.


Avslutningsseremoni og premieutdeling

Mesterskapet ble avsluttet med avslutningsseremoni, premieutdeling og takketaler fra Leder av organisasjonskomiteen, ordføreren i Risør og presidenten for klasseklubben. Alle seilere, trenere, regattaledelse, dommere og frivillige ble takket, og presidenten fra klasseklubben, Marcus Spilane, understreket i sin tale at «det er sjelden vi blir ønsket velkommen på denne måten. Byen hadde seil overalt. Denne mottakelsen vi fikk har vi aldri fått noe annet sted. På vegne av oss alle, tusen takk for at vi fikk lov til å ta over byen!» 

Medaljer ble delt ut av Risørs ordfører, fylkeskultursjefen i Aust-Agder og administrerende direktør i Los. Pokaler som var satt opp for førstegang og donert av KNS og RSF ble delt ut av nestleder i KNS  for 49erFx klassen og leder for RSF i 49er klassen.

© martina orsini

Det ble designet premiepall til mesterskapet med hjelp fra Bossvik.

Økonomi/Sponsorer: 

Et slikt mesterskap hadde ikke vært mulig uten støtte Aust-Agder fylkeskommune og Risør kommune.

Bevilgningene på kr 200.000 hver fra hver dannet grunnfinansieringen i prosjektet. Deres engasjement og støtte for mesterskapet bidro til økt interesse fra flere viktige aktører. Agder Energi, LOS, Entelios stilte som mesterskapets hovedsponsorer og bidro med å løfte mesterskapet.  

Get støttet arrangementet med internett til regatta kontoret og i båtparken til bruk for seilerne. I tillegg fikk vi støtte og bidrag fra flere små og mellomstore støttespillere lokalt.   

Risør kommune ved teknisk etat bidro også med rådgivning, planlegging, tilrettelegging, utlån av materiale og assistanse med klargjøring av torg, gater og bryggeanlegg.  

Det ble lagt ned mye arbeid i å innhente nødvending økonomisk støtte samt å nå den høye målsetningenom 100 påmelde båter, helt frem til mesterskapet startet.  Dette arbeidet ga 100% uttelling.

Omkring 30 seilere ble innkvartert hos familier som inviterte seilerne til å bo og være en del av familien en hel uke. I tillegg hadde vi 11 tilreisende funksjonærer som ble innkvartert privat eller i båt uten økonomisk kompensasjon fra mesterskapet.

© martina orsini

De mange frivillige støttet arrangementet med tusenvis av timer av ulønnet arbeid og det er hyggelig å kunne avklare at mesterskapet gikk med overskudd på ca 17% av omsetning, eller 170.000 kroner, penger som nå vil bli benyttet i videre barn og ungdomsarbeid i foreningene.  

Sustainability: 

Over hele verden i dag er det i seilsporten og spesielt i OL klassebåtene sterkt engasjement, bevisstgjøring og fokus på «keep the ocean clean» - og minimere bruk av plast. (single use plastic).

Det var derfor fokus på minimal bruk av plast under hele mesterskapet både hos arrangør, sponsorer, seilere og funksjonærer. Alle seilere og funksjonærer ble utstyrt med egen vannflaske som skulle fylles og brukes hver dag. Alle måltider ble servert på papp og engangsbestikk som ble benyttet var i tre og ikke plast.  

De tre provisoriske rampene som ble designet og konstruert til mesterskapet ble bygget i tre.

De ble dekket med kokosmatter fra Mandal og ikke kunstig fibermatter.  Rampene ble etter mesterskapet tatt fra hverandre og resirkulert.

Media, bilder og video

Det ble daglig publisert omkring 100 bilder på sosiale medier og en kort video fra dagens regatta og stemningsrapport fra land. Materiale ble også delt på nasjonale og internasjonale sosiale medier. I tillegg ble det sendt ut en pressemelding hver dag til regionale, nasjonale og internasjonal presse.

Spesielt italiensk og svensk presse ønsket daglig pressemeldinger da disse nasjonene gjordet det spesielt godt.

Det ble leid inn en profesjonell seilfotograf og ett videoteam for hele mesterskapet som var pålagt av den internasjonale klasseklubben. 

Oppsummeringsfilm fra mesterskapet kan sees på:


Denne filmen ble senere brukt av lederen for den Internasjonale Klasseklubben for å presentere klassen på World seiling konferansen i Bermuda i oktober. Noe vi er veldig stolte av og som vi anser som god markedsføring av seildestinasjonen Risør og regionen.

Svært gode SoMe-tall

Statistikken som viser engasjement og nådde personer via Facebook under arrangementet er svært god. Detaljene ses her; 

Dato
Tot. unike personer
30.juni24782
© martina orsini
1. juli39838
2. juli46682
3. juli40358
4. juli46295
5. juli36531
6. juli34763
7. juli44004
8. juli36785

Hva gjorde mesterskapet unikt? /suksessfaktorer

 • Publikum kom tett på seilsporten En av seilsportens utfordringer er å vise seg fram for publikum, da seilasene som regel skjer langt fra land. Vi lyktes med å invitere publikum inn i arrangementet på en unik måte med et sentrumsnært arrangement.   

Ett av de store høydepunktene var Nacra-regattaen på Byfjorden, helt inne ved land, der publikum stimlet seg opp langs kaien for å ta OL klassens raskeste seilbåter i betraktning på kloss hold med speaker som kommenterte og forklarte under seilasene. Nærmere kan man ikke komme en internasjonal regatta uten å være i båt. Det ble spektakulært og underholdene for de omkring 700 som hadde tatt turen til Risør sentrum og dampskipsbrygga.

 • Detaljert prosjekt plan for aktiviteter på vann og land med klar fordeling av oppgaver og en dedikert organisasjonskomite.  
 • Godt samarbeid med Risør kommunen, Østre Agder Brannvesen, Risør Brannstasjon og lensmannen i Risør i utarbeidelse og tilrettelegging av båtparken, logistikk ved ankomst/ avgang og beredskapsplaner. Det ble utarbeidet en detaljert tegning av båtparken av en arkitekt hvor hver enkelt båt ble plassert og hvor beredskapsveier ble ivaretatt.
 • Frivillige - Fantastisk innsats og entusiasmen fra alle frivillige. Tilsammen var mer enn 100 frivillige vært involvert i planlegging og gjennomføring av mesterskapet. Majoriteten av disse hadde satt av en hel uke av for å bidra med gjennomføringen av et særdeles vellykket arrangement. Et arrangement som ble gjennomført av 100% frivillig innsats.
 • Trehusbebyggelsen og Risørs unike beliggenhet dannet rammen for et uforglemmelig Verdensmesterskap for 200 unge seilere.  

Det er flott at en mindre forening som Risør Seilforening tar på seg et slikt stort mesterskap i samarbeid med Kongelig Norske Seilforening, Norges største seilforening.

Disse to seilforeningene har sammen bidratt til å gi seilsporten et løft både nasjonalt og internasjonalt.   Det var et mål å øke erfaringen i regionen i det praktiske arbeidet rundt det å holde et seilarrangement på dette nivået og størrelse.  Dette målet har Risør Seilforening og KNS oppnådd, og vi har sammen med de nær 100 frivillige nå en erfaringsbakgrunn som gjør det mulig å ha ambisjoner om flere arrangementer i fremtiden.  Med støtte fra AustAgder Fylkeskommune og Risør Kommune har vi satt byen og regionen på verdenskartet som en unik seildestinasjon for konkurranse og rekreasjon i Nord Europa.


På vegne av Organisasjonskomiteen

Anne S. Wichstrøm

 

Fakta
Antall påmeldte seilbåter: 104
Antall konkurrerende båter:99
Antall Nasjoner:26
Antall seilere:198
Antall trenere:42
Antall seilaser:57 + Tune up race
Antall Baner:2 baner
Frivillige på sjø, land og planlegging:100 personer

Antall måltider servert hver dag: 

400+, samt matpakker  0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline