Høstens terminliste med gjeldende smittevernregler fra Norges seilforbund

Postet av Risør Seilforening den 17. Aug 2020

Styret hadde søndag kveld 16.8 et styremøte for å diskutere høstens terminliste. Før sommeren var det gitt signaler fra Seilforbundet om at smittevernregelene kunne bli lettet på, men 10 august meldte seilforbundet: det blir ingen lettelser i smittevernreglene.
RSF har tidligere vedtatt å følge de smittevernregler til Norges Seilforbund (link litt lenger nede)

Styret har gjort følgende beslutning for resten av terminlista 2020:

 • Sørserien går som planlagt med 5 seilaser.
 • Mademoiselle cup går som vanlig.
 • Klubbmesterskap 12.5 kvm og Tur og Hav er avlyst i år ihht NSF regler.
 • Kastloss hummerregatta kommer vi tilbake til.  
 • Styret presisere at gjeldende regler kan endres og vi kommer derfor ikke til å oppdatere terminlisten 2020 ytterlig men informerer om endringer via web og facebook.

RSF har tidligere vedtatt å følge de smittevernregler som Seilforbundet har publisert på sine nettsider: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/smitteveileder

- Syke personer skal holde seg hjemme

- God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

- Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

Dette betyr at alle seilere i RSF må ta ansvar og vise hensyn. Spesielt på 12.5 brygga før og etter seilas. Vi har valgt å avlyse sosiale arrangementer og presiserer at det i henhold til smittevernregler kun kan seile 2 i 12.5 kvm selv om klassereglene åpner for 3. Unntak kan kun gjøres der alle i båten er i samme familie.

Barn og ungdom under 20 år kan seile regatta, men ikke i 12,5 kvm eller tur & Hav. Dette betyr at jolle Sør serien og Sørlandscup for juniorer kan gå som normalt. Seilforbundet åpner også for at man kan seile lokale kvelds arrangementer i kjølbåter, såfremt smittevernregler overholdes. Det betyr at vi enda kan seile serieseilaser på fredagene slik vi gjorde i vår, mens NM for 12,5 kvm og trebåten ikke kunne gjennomføres og ble avlyst. Nærmere begrunnelser for dette finnes på seilforbundets sider.


0 Kommentar

Retningslinjer for gjennomføring av Seilforenings aktiviteter frem til 14 juni 2020

Postet av Risør Seilforening den 13. Mai 2020

Nye retningslinjer fra Norge Seilforbund som kom 12.5.2020 åpner for at mange av RSF lokale arrangementer kan gjennomføres.

Seilskolen er i gang med noen av sine aktiviteter og det gjennomføres dugnad på brygge anlegg og fortøyninger på Finnøya.

Vi starter regatta sesongen med oppvarming seilas Cupido cup lørdag 16. mai kl 1400.
Serie start er påfølgende fredag til vanlig tid. Sjekk terminlisten.

Alt skjer med fokus på god smittevern i tråd med de nasjonale hoved prinsippene og retningslinjer fra Norges Seilforbund.

Smittevernveiledning for seiling 

Norges Seilforbund kom 12.05.2020 med en oppdatert smittevernveiledning for seiling som skal benyttes av landets seilforeninger og klasseklubber, gjelder til og med 14.06.2020.

Veiledningen bygger på idrettens generelle veileder «Smittevern for idrett» som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. De tre generelle hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Hele Norges Seilforbundets veileder finner dere på https://www.norgesseilforbund.org/

Risør seilforening (RSF) er ansvarlig for at god smittevern følges i vårt arbeid som arrangør enten det er trening, regatta eller seilskole. Alle klubber må utnevne en smittevernansvarlig og Ståle Sjaavaag, RSF nestleder, ha tatt på seg rollen. Følgende retningslinjer gjelder spesiell for Risør:

Kastellet
Hovedprinsippene gjelder alltid. Den som har startansvaret henter ut utstyret fra lager og setter dette klart. Skal man ha en hjelper så plasser utstyret slik at man kan ha en meters avstand. Tørk av start boks med spritservietter som ligger i kassen. Legg alt tilbake på lageret.

12.5 brygga
Vis hensyn ved rigging av båt og ved klargjøring til seilas. Møt i god tid slik at det er rom for å holde avstand.

Seilskolen
Servicebygget er stengt, jenter gis mulighet for å skifte inne i huset, men vi anbefaler at man stiller ferdig skiftet. Hold avstand. Bruk tildelt båt. Vask båten etter seiling.

Utdrag fra NSF smittevern veiledning DELTAGELSE I ARRANGEMENTER

 1. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, singlehanded-seiling i kjølbåter og klasser for personer fra samme husstand. I tillegg kan lokale kvelds arrangementer med opptil 3 personer i kjøl båt arrangeres. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
 2. Regattaer kan arrangeres for inntil 50 personer.

DELTAGELSE PÅ TRENING

 1. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for tomannsjoller og for inntil tre personer i alle typer kjølbåter – under forutsetning av at seilerne i disse båtene klarer å overholde 1-meters regelen mellom alle om bord.
 2. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer. Er det flere enn 20 seilere som skal trene, skal det på forhånd være avtalt en oppdeling i flere treningsgrupper.

Styret


0 Kommentar

Endringer i seilingsbestemmelsene

Postet av Risør Seilforening den 29. Apr 2020

Regattakomiteen har vedtatt noen endringer i RSFs seilingsbestemmelser. Den viktigste endringen finner dere under punkt 12 om poengberegning, der antall tellende seilaser i vår- og høstserie er endret fra 3 til 4. Punkt 13 om premiering er også endret. Det  stilles ikke lenger noe minimums krav til antall startende båter for premiering.

Seilingsbestemmelsene kan leses her


0 Kommentar

Terminliste og Korona

Postet av Risør Seilforening den 29. Apr 2020

Påsken er over og vi har hatt en lang periode med flott vær. Flere og flere båter kommer på vannet og aktiviteten i 12.5 hallen øker i takt med at termin start nærmer seg. 

Første seilas på terminlista er Cupido cup lørdagen 16. mai, som en oppvarming til Vårserien og 70 års feiringen av Lyngør rundt. I disse Korona-tider er vi derfor spente på hvordan dette kan gjennomføres.

Styret og regatta komiteen har hatt møte og diskutert nasjonale retningslinjer for idrett og seiling. Vi har i tillegg hatt dialog med vår smittevernlege. Styret og regattakomiteen er enige om at vi følger de anbefalinger som idrettsforbundet og seilforbundet kommer med. Disse er igjen tuftet på nasjonale føringer. Retningslinjene blir som kjent oppdatert etterhvert som situasjonen i Norge endrer seg, og man får mer kunnskap om Korona-viruset.

Seilforbundets gjeldende regler er:

 1. Seiling med en-manns joller, seilbrett og solo seiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 2. Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel). Alternativ kan også rigging utføres av en person fra klubben som rigger alle båter med hansker.
 3. Benytter trener felles RIB/sikrings båt, skal den såpe legges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 4. Brukes klubb eide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikrings båt.
 5. Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 1. Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

Regattakomiteen vil følge nøye med hvilke råd som kommer de nærmeste ukene, og ta de avgjørelsene som må tas i forhold til avlysning eller gjennomføring for å møte nasjonale anbefalinger.

Foreløpig betyr dette at vi avlyser starterkurset som står på terminlisten onsdag 13. mai.

Videre endringer vil bli opplyst på RSF sine nettsider. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline