Les RSF Årsmelding 2020

Postet av Risør Seilforening den 28. Apr 2021

Risør Seilforening

Årsmelding for 2020 

 

Hovedstyre og komiteer

Hovedstyre

Leder

Rients van der Woude 

Nestleder  

Ståle Sjaavaag

Sekretær  

Wenche Johannessen  

Kasserer  

Line Granjord Paulsen  

Styremedlem  

Frans Karlson

Styremedlem  

Vidar Karlsen

Styremedlem  

Tiril Mathisen

Styremedlem  

Richard Voss  

Varamedlem  

Nina Lundberg 

Varamedlem

Benedicte Jensen


Regatta komite

Junior -/opplæringskomité

Finnøya komite

Ståle Sjaavaag (leder)

Kathrine Pedersen

Kristin Hamilton 

Frans Karlson

Richard Voss  

Glenn Hamilton

Vidar Karlsen

Ståle Sjaavaag 

Maria Wormli 

Richard Voss

 

Odd Helge Wroldsen

Reidar Knutsen

 

Richard Voss 

Rients van der Woude

 

Bernt Tronstad

Klassekapteiner

 

Nina Lundberg

 

 

Margrethe Sjaavaag

 

 

Valgkomite

Kontrollkomite

Revisor

Stian Pedersen (leder) 

Revisjon Skagerak AS 

Revisjon Skagerak AS 

Glenn Hamilton 

v/ Einar Johansen

v/ Einar Johansen

Kamilla Solheim

 

 

Magne Halvorsen

 

 

 

Styrets arbeid

2020 ble et spesielt år da koronapandemien satt en stopper for mye av seil aktiviteter. 

Styret begynte året med styreseminar i Strømstad i januar men etter korona nedstengning i mars ble mye av styrearbeidet fokusert rundt tilpassing til korona regler.

Det ble avholdt kun 3 styremøter og ellers ble fortløpende korona relaterte endringer avgjort pr telefon eller epost. Det ble en del ekstra korona tiltak til Havnevertene. 

 

 

 

Regattaer og sportslige arrangementer 

Generelt

Det ble lagt opp til en vanlig aktivitets nivå på terminliste 2020 men mye måtte kanselleres pga korona. Dette gjaldt også 12,5er NM som vi skulle arrangere. 

Det ble av den nasjonale 12,5 klasseklubben bestemt at neste NM blir arrangert i Risør. 

 

I praksis var det kun serie seilasene sum kunne arrangeres for voksne.  

Aktivitetene til barn og unger var det bedre muligheter til og det var aktivitet på seilskolen på Finnøya gjennom våren og høst sesongen. 

 

Aktivitets statistikk gjenspeiler korona restriksjonene og har lite sammenlignings verdi. 

Klasse fordeling viser at jollene holdt neste samme nivå som 2019.

 

 

 

 

 

Aktivitet i de ulike båtklassene i RSF 

Junioraktivitet

Det har vært 13 stabile seiler på seilskolen, og 7 som har vært innom 1 eller 2 ganger.

Vi hadde 3 serieseilinger i vår, og 2 i høst. 

Det ble arrangert klubbmesterskap 15.09, her deltok 4 RS-Feva.

I år har vi brukt følgende "båter": RS Feva, brett, RS Visjon og A-jolle.

 

Seilskolen hadde ambisjoner for 2020 om å delta i arrangementer utenom kommunen, men dette lot seg ikke gjøre. Mye pga Korona restriksjoner. I Pinsen arrangerte Seilskolen åpen Båtskole for alle barn og unger på Finnøya. På høsten var vi vertskap for Sørlandsmesterskap i joller i regi av Kretsen.

 

12.5 kvm krysser 

Veiledende retningslinjer fra Norges Seilforbund hadde to sentrale ledd:

  1. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, single handed-seiling i kjølbåter og klasser for personer fra samme husstand. I tillegg kan lokale kveldsarrangementer med opptil 3 personer i kjøl båt arrangeres. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
  2. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for tomannsjoller og for inntil tre personer i alle typer kjølbåter – under forutsetning av at seilerne i disse båtene klarer å overholde 1-meters regel mellom alle om bord.

Dette gjorde at det var mulig å arrangere serie seilasen på fredager men da som treninger. Det var generelt bra oppslutning omkring disse trainings seilasene. 

 

Havseilere 

Det var lite aktivitet i denne klassen som begrenset seg til trenings seilaser.

 

IC 5.5mR 

Det var ingen aktivitet i 5,5mR klassen i 2020.

 

Melges24

RSF Melges24 var ikke delaktig i noen arrangementer i 2020. 

Dette skyldes i hovedsak korona men og at vår kran på Fiskemottaket ble tatt ned og satt ut av drift og at flytebrygga på Solsiden utenfor Buene måtte fjernes. 

Morten Røisland, som har hovedansvar for båten, holder på samme med Tomas Mathisen og foreta noe utbytting av slitedeler ved senkekjølen og andre små utbedringer samt generelt vedlikehold.

De håper på mer seil aktivitet i 2021 blant annet NM i Arendal.

  

 

 

Aktivitet internasjonalt og nasjonalt utenfor Risør

International

Cathrine Karlson deltok i VM for RS-Aero i Melbourne i januar, og ble nr 19 klassen med 5-er rigg. 

 

49er

NM 49’er ble arrangert i Tønsberg i slutten av juni. Fra RSF deltok Team Mathisen med Tomas og Mads som vant.  Morten Røisland seilte som mannskap i en båt med Anders Klippenberg (KNS) til rors.

Landslaget i 49er tilbrakte en uke i Risør i slutten av juli. Morten hadde tatt initiativet til dette.
 Espen Guttormsen fra Seilforbundet ledet uken som trener. Det var 5 båter med.

Klassen håper på at NM 2022 kan arrangeres i Risør. Ca 15 båter forventes.

 

Oppsummering 2020 - Mads og Tomas Mathisen 49er

Mads og Tomas var i januar og februar i Vilamoura, Portugal for vintertrening.

De trente hardt og målet var fortsatt å kvalifisere Norge til Tokyo OL 2020.

Tidlig i mars dro de til Palma Mallorca for kvalifiserings-regattaen.

Pga koronapandemien ble denne regatta avlyst og de reiste hjem til Norge den 14. mars.

Alle planlagte internasjonale regattaer ble avlyst helt frem til september, OL Tokyo ble utsatt til 2021.

Det ble arrangert NM i Tønsberg i 49er klassen i juni der Mads og Tomas ble Norgesmestere.

Høsten ble ustabil og uforutsigbar i forhold til reise og trening.

Mot slutten av året sendte Mads og Tomas ut denne pressemelding: 

 

«Etter 13 år i samme båt, er tiden moden for å legge nye planer. Etter en krevende, koronapreget og amputert sommersesong var vårt første mål å kapre en plass til Tokyo-OL. Den utsatte kvalifiseringen skal etter planen foregå på Mallorca i mars 2021. Vi har imidlertid bestemt oss for at vår felles satsing i 49er er over for denne gang, selv om vi sikkert kommer til å fortsette å seile sammen i andre båtklasser fremover. Det er en tøff beslutning å ta etter så mange opplevelser, gode minner og gleder vi har hatt sammen. 

Vi ønsker å takke Risør Seilforening, sponsorer, samarbeidspartnere, støttespillere, seilvenner, trenere, NSF, NTG og alle dere som har fulgt oss og hatt tro på oss. Men den største takken går til vår nærmeste familie. 

Vi har oppnådd mye i løpet av seilkarrieren. Det startet med å bli klubbmestere i A-jolle i Risør; deretter har vi tatt til sammen 6 NM gull, 3 NM sølv og 1 NM bronse i klassene RS Feva, 12,5kvm, 29er og 49er. Internasjonalt har vi, som juniorer, klart både gull, sølv og bronse i EM og bronse i VM 29er- og 49er-klassen. 

Dette betyr ikke at OL-drømmen er lagt på hylla! Tomas skal satse videre med Jeppe Nilsen fra KNS. Mads har i første omgang bestemt seg for å ta en pause fra seiling. Han vil i stedet jobbe og studere.»

 

Tomas og Jeppe vil seile på heltid de neste årene.

Delmålet er Tokyo OL 2021 og hovedmålet er Paris OL 2024.

 

Seilsportsligaen 

Alle 4 planlagte stevner i 2020 ble kansellert pga korona. 

Deltakeravgift i Seilsportliga er kr 26.000 per år. Denne ble ikke krevd for 2020.

I tillegg kommer eventuelle reise og andre stønad.

 

Mesternes mester 

Det ble ikke arrangert NSF Mesternes Mesterskap i 2020 pga korona.

 

Norgesmesterskap for 12,5 kvm krysser

Det ble ikke arrangert NM i 2020 etter retningslinjer fra NSF. Mesterskapet skulle arrangeres i Risør. Klasseklubben for 12,5 kvm krysser bestemte at Risør skal arrangere NM i 2021.

 

Andre aktiviteter

Finnøya 

Det har vært lite utleie på Finnøya i år på grunn av korona. 

Seilskolen har benyttet Finnøya, og Risør II leide huset i august. 

Sommerdriften gikk fint, med i underkant av 1200 betalende båter, som er en økning på 20 %.

Det er blitt kjøpt inn ny komfyr, og huset ble vasket ned av Kristin, Nina, Margrethe og Sofie.

 

Arbeider som er utført i 2020

Frans, Vidar, Aslak, Richard og Nupen fikk lagt ut svenske fortøyninger på innsiden av flytebrygga. Dette gjør at vi får plass til flere båter.

Gangveien til hovedbygga ble gjort ferdig. Dugnad (stafett) av flere lag blant Glenn, Kristin, Håkon, Finn, Frode, Roy, Vegard, Erik og Richard.

Huset og servicehuset ble vasket, skrapet og malt minimum to strøk. 

Alle vinduer ble skrapet og malt. ( Vi fant ut at vi ikke liker koplede vinduer). 

Det ble også byttet ut noen kledningsbord og lister. Dette ble utført av Erik og Richard, og fem ungdommer fra seilskolen. Ungdommene fikk betalt for arbeidet.

Bernt har ryddet området ved Eplehagen for trær og kvist. 

Løpende vedlikehold av uteområde ved seilskolen og vertskap, som klippe gress, rydde og plukke søppel.

 

Økonomi 

Foreningen har hatt et godt fokus på økonomien i de foregående årene. Dette har gjort at det fortsatt drives etter en styrt økonomi. Det er ikke alltid regnskapet viser et overskudd men klubben er rustet til å ha noen dårlige år. Regnskapet for 2020 viser et unormalt godt resultat. Dette skyldes lav aktivitet pga Covid-19 og ufattelig mange båter på Finnøya. Styret har fortsatt fokus på bruken av penger, vi streber etter å følge budsjettet.

 

Når det gjelder juniorene, så har de et fast budsjett på 60 000,- som gruppen disponerer som de ønsker. Ikke alt ble brukt opp dette det siste året. 

 

Finnøya komiteen har fått et budsjett på 100 000,- i 2020 og dette videreføres i 2021.

 

For nærmere detaljer rundt økonomien henvises til regnskapet. 

 

«Årets seiler» sesongen 2020  

Det ble ikke utnevnt Årets seiler for året 2020.

 

Resultater  

For detaljerte resultater henviser vi til vår hjemmeside: www.risorseilforening.no  

Styret ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til at sesongen ble så vellykket som den ble. 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.