Retningslinjer for gjennomføring av Seilforenings aktiviteter frem til 14 juni 2020

Postet av Risør Seilforening den 13. Mai 2020

Nye retningslinjer fra Norge Seilforbund som kom 12.5.2020 åpner for at mange av RSF lokale arrangementer kan gjennomføres.

Seilskolen er i gang med noen av sine aktiviteter og det gjennomføres dugnad på brygge anlegg og fortøyninger på Finnøya.

Vi starter regatta sesongen med oppvarming seilas Cupido cup lørdag 16. mai kl 1400.
Serie start er påfølgende fredag til vanlig tid. Sjekk terminlisten.

Alt skjer med fokus på god smittevern i tråd med de nasjonale hoved prinsippene og retningslinjer fra Norges Seilforbund.

Smittevernveiledning for seiling 

Norges Seilforbund kom 12.05.2020 med en oppdatert smittevernveiledning for seiling som skal benyttes av landets seilforeninger og klasseklubber, gjelder til og med 14.06.2020.

Veiledningen bygger på idrettens generelle veileder «Smittevern for idrett» som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. De tre generelle hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Hele Norges Seilforbundets veileder finner dere på https://www.norgesseilforbund.org/

Risør seilforening (RSF) er ansvarlig for at god smittevern følges i vårt arbeid som arrangør enten det er trening, regatta eller seilskole. Alle klubber må utnevne en smittevernansvarlig og Ståle Sjaavaag, RSF nestleder, ha tatt på seg rollen. Følgende retningslinjer gjelder spesiell for Risør:

Kastellet
Hovedprinsippene gjelder alltid. Den som har startansvaret henter ut utstyret fra lager og setter dette klart. Skal man ha en hjelper så plasser utstyret slik at man kan ha en meters avstand. Tørk av start boks med spritservietter som ligger i kassen. Legg alt tilbake på lageret.

12.5 brygga
Vis hensyn ved rigging av båt og ved klargjøring til seilas. Møt i god tid slik at det er rom for å holde avstand.

Seilskolen
Servicebygget er stengt, jenter gis mulighet for å skifte inne i huset, men vi anbefaler at man stiller ferdig skiftet. Hold avstand. Bruk tildelt båt. Vask båten etter seiling.

Utdrag fra NSF smittevern veiledning DELTAGELSE I ARRANGEMENTER

  1. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, singlehanded-seiling i kjølbåter og klasser for personer fra samme husstand. I tillegg kan lokale kvelds arrangementer med opptil 3 personer i kjøl båt arrangeres. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
  2. Regattaer kan arrangeres for inntil 50 personer.

DELTAGELSE PÅ TRENING

  1. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for tomannsjoller og for inntil tre personer i alle typer kjølbåter – under forutsetning av at seilerne i disse båtene klarer å overholde 1-meters regelen mellom alle om bord.
  2. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer. Er det flere enn 20 seilere som skal trene, skal det på forhånd være avtalt en oppdeling i flere treningsgrupper.

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.