Saksliste og saksdokumenter til Årsmøte i Risør Seilforening 25.02.2020

Postet av Risør Seilforening den 22. Feb 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25.1.2020. Årsmøtet avholdes den 25.2.2020 kl 1800 på Promenaden Pub og Brasseri Stranden 2, Risør.

Dokumenter til møte finnes her.

Under følger saklisten for årsmøtet med linker til dokumentene:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3: Velge protokollfører 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne saklisten. Sakslisten finnes her.

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning. Årsberetning kan leses her.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Regnskap kan leses her. Revisors beretning finnes her.

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett. Forslag til budsjett finnes her.

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg: 14.1 Styre: - leder - nesteleder - styremedlem[mer] - varamedlem[mer] 14.2 Kontrollutvalg: - medlemmer - varamedlem[mer] 14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 14.4 Valgkomité: - leder - medlemmer - varamedlem 14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan - Regatta komite - Finnøya komite - Junior komite. Valgkomiteens forslag finnes her.

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.