Årsmøte

Postet av Risør Seilforening den 25. Jan 2020

Styret i Risør seilforening innkaller til årsmøte tirsdag 25. februar kl 18:00. Sted blir annonsert i forkant av møtet.

I henhold til våre lover må forslag som skal behandles på årsmøtet være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på disse sidene. Se ellers Lov for Risør seilforening

"Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet."Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.