Innkalling og saksliste til årsmøte Risør seilforening

Postet av Risør Seilforening den 14. Feb 2023

Risør seilforening avholder årsmøte 01. mars 2023  kl. 18:00 på Standby sportsbar i Strandgata. 

 

Dokumentliste

Dok nr

Dokument navn

01

Sakliste årsmøte 2023 (lenke)

02

Årsmelding 2022 (blir utlevert i møte)

03

Årsregnskap 2022 (blir utlevert i møte)

04

Budsjett 2023 (blir utlevert i møte)

05

Innkomne forslag og saker årsmøtet (blir utlevert i møte)

06

Foreningshåndbok (lenke)

07

Valgkomiteens innstilling til årsmøte 2023 (lenke)

08

Lov for Risør seilforening (lenke)

 Styret