Seilskole for barn og ungdom 2022

Seilskolen er RSF sin juniorsatsning. Denne starter i mai, og har et vårsemester frem til St. Hans, og et høstsemester fra skolestart og frem til høstferien. Seilskolen disponerer flere a-joller og RS Fevaer. Dette er joller der barna seiler to og to sammen. Dette er en sosial og god måte å mestre seiling på. Vi tilpasser opplegget etter barnas kompetansenivå. 

Seilskolen holder til på Finnøya seilsenter. Seilskolen er fra kl. 17:00 til ca 19:30. 

Seilskolen skal være et sted for de som ønsker å lære å seile, samtidig som det skal være sosialt og gøy. Vi pleier derfor å arrangere seilsamlinger med overnatting et par ganger i året. 

Vi anbefaler at nye barn begynner høsten det året barna går i 5 klasse. Barna må kunne svømme og være trygge i vann. Har dere spørsmål om dette eller ønsker å melde på barnet til seilskolen benytt dette kontaktskjemaet

Når vi seiler trenger vi både instruktører og sikrings båter. Det er derfor flott at så mange som mulig av dere foreldre kan være med barna deres på seilskolen. 

Risør seilforening bruker medlemssystemet min idrett. Alle som deltar på seilskolen må derfor melde seg inn i Risør seilforening som jolle seilere. Det kan gjøres via menyen over, eller ved oppstart. Seilskolen koster i tillegg kr 650,-  per år.


DatoAktivitetMerknad
3. maiSeilskole
10 maiSeilskole
24. maiseilskole
31. maiSeilskole

1. juniJolle Sør serie 1
7.  juniSeilskole

8. juni
Jolle Sør serie 2

14. juniSeilskole
15, juniJolle Sør serie 3

21. juniSeilskole
22. juniJolle Sør serie 4

12-14 augNM RS Feva, Risør